top of page

שבת בניגון הלב

אצלנו בניגון הלב, מבקשים לתת לשבתות ולחגים משמעות 
 ולאפשר להם לא לחלוף כמו היו מובנים מאליהם 
לצקת בהם טעם ולבנות להם מקדש מעט 

קבלת השבת
הלב הפועם של הקהילה

קהילת ניגון הלב עורכת קבלות שבת בכל ערב שבת בשעה 18:00.

 

קבלת השבת מזמנת ניגונים שהם שירה מכל הנשמה במעבר מימי החול אל נחת הרוח של השבת.

השבת ב"ניגון הלב" יונקת ממסורת הדורות, מהזמר העברי ומרוחו של העמק.

 

קבלת השבת כוללת:
~ שירים וניגונים מן התפילה ומן התרבות העברית.

~ דברים קצרים ומרוממים על פרשת השבוע, הנוגעים לחיינו.
~ הדלקת נרות אישית עם ברכה לילדות ילדים והוריהם.
~ ציון שמות אנשים הזקוקים לרפואה או לתמיכה ברגעי משבר.

 

קבלת השבת בונה 'ארמון בזמן', מחממת את הלבבות ומרוממת אותם,

מעמיקה את הקשרים הקהילתיים ומעניקה משמעות גם לימי החול.


קבלת השבת פתוחה לכולם

מוזמנים בחום!

לעיון בסידור קבלת השבת שלנו

..יעניין אותך גם

bottom of page