top of page

שבת משפחתית

קהילת ניגון הלב היא קהילה רב דורית, 
השואפת להיות בית לקטנים וגדולים כאחד

כקהילה של משפחות אנו רוצים ליצור שפה רוחנית וטקסית, המחברת בין המסורת היהודית לתרבות הישראלית מתוך עולם ערכים שוויוני ופתוח.

קבלות השבת שלנו הן מקום מאפשר לילדים להיות שותפים ולתרום לחויית השירה והניגון, או ליצור ולצייר בשולחן הילדים. הילדים מוזמנים באופן קבוע לשולחן הנרות לברך ולהתברך בברכת ניגון הלב: "היו אשר תהיו והיו ברוכים באשר תהיו".

בחגים אנו מקיימים פעילויות לילדים כמו קריאת מגילה היתולית, פעילות לילדים ביום כיפור, טקס תשליך למשפחות ובנוסף, הקהילה מקיימת את "שבת משפחתית בעמק": פעילויות תרבותיות בבית הקהילה ובחיק הטבע, הצגות ושעת סיפור לילדים, מפגשי יהודים וערבים, בניית סוכה ועוד.

 

לפרטים: ליאורה אזרחי - ורד lioraez@gmail.com | 055-6629329

...יעניין אותך גם

bottom of page