top of page

שי זרחי

שי זרחי (1).JPG

רב ישראלי, ממייסדיה של קהילת ניגון הלב, וממוביליההרוחניים מהקמתה בשנת 2000 ועד היום.
הוסמך לרבנות בבית המדרש לרבנות ישראלית (אלול תשע"ו, 2016).

ממייסדי המדרשה ליהדות ישראלית באורנים (1989).
ייסד ועמד בראש בית המדרש "ניגון" ללימוד ויצירה עבור מנהיגות משותפת לדתיים וחילוניים (1996).
ייסד וניהל את בית המדרש "תהודה" למנהיגות יהודית (במסגרת ארגון "קולות", 2000).


שי הוא עורך שותף של הספרים "הצעה לסדר - הגדה לפסח" (2002) ו"ימי אדם - טקסי חיים יהודיים" (2007), בהוצאת ידיעות אחרונות.
 
מייסד ומנהל שותף של "בית המדרש לרבנות ישראלית" מיסודם של המדרשה באורנים ומכון שלום הרטמן (2014).
חתן פרס ליבהבר לעידוד סובלנות דתית בישראל (2000).

ליצירת קשר עם שי: shayzarchi@gmail.com 

bottom of page