top of page

צוות "מאירות פנים"

מרכזת: מיכל שרגא

מזל בר, נועה בן נעים, דפנה דרורי, רותי עדי,
רחל רוזנזפט, מיכל שרגא   

"בְצֵאתִי לִקְרָאתְךָ - לִקְרָאתִי מצָאתִיךָרבי יהודה הלוי

 

צוות "מאירות פנים" הוקם במטרה לקבל את פני הבאים והבאות בשערי ניגון הלב ובאירועים השונים ולסייע להם להשתלב ולהרגיש בנוח בקהילה. 


הצוות פעיל גם לשם העמקת ההיכרות והקשרים האישיים בין חברי הקהילה. לשם כך יזמו חברות הצוות את פרויקט "משפחות מארחות ומתארחות לארוחת שבת", במסגרתו משפחות מהקהילה מארחות משפחות וחברים לארוחת שבת משותפת לאחר קבלת השבת בקהילה.

לפרטים למיכל שרגא: michalshealing@gmail.com 

bottom of page