top of page

צוות פנים אל פנים

מרכזת: מיכל רזניק

חברי הצוות :
מיכל רזניק, שירה פלינט וביני תלמי

          "כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם" ( משלי כז יט)

"פנים אל פנים" הוא אפיק פעולה של ניגון הלב, שמטרתו להכיר פנים שונות של חברי הקהילה. 

פעימת המפגש השבועית של הקהילה היא טקס קבלת השבת. טקס מטיבו הוא התרחשות פורמלית והוא מתנהל על פי סדר קבוע. שיחות צדדיות מפריעות להתנהלותו ולריכוז בשעת התפילה. לכן חשוב לנו ליצור מקום וזמן בהם נוכל להעמיק את ההיכרות. מספר פעמים בשנה אנחנו פוגשים סיפורי חיים של חברי קהילה.

זוהי הזדמנות לאדם לשתף בפרקים מניסיון חייו, ולמעגל השומעים להכיר, להתקרב ולמצוא בפנים את קרבת הלב.
 

 

פרטים אצל מיכל רזניק: michalreznik4@gmail.com 

bottom of page