top of page

המלצה לקהילת ניגון הלב לפרס האחדות

המלצה לקהילת 'ניגון הלב' לפרס האחדות , רות קלדרון .

 

לחברי ועדת הפרס,

שלום רב,

במשך שנים רבות היה בית הכנסת עבורי מקום זר ורחוק. רחוק מהבית מבית הספר ומשבט 'הצופים'. מקום שאפשר להכנס אליו רק לעתים כשסבא לוקח אותי, והוא עוטף אותי בטליתו. בלעדי הגנתו של סבא היה בית הכנסת שמעבר לכביש (אחד משלשה, אשכנזי ספרדי ותימני) זר ומוזר. התפללו בו אנשים שלא הכרתי במילים שלא ידעתי וביום אחד בערך בגיל תשע גם סולקתי משם אל עזרת הנשים. ומאותו היום לא שבתי.

בעשרות השנים האחרונות, הניכור והזרות מבית הכנסת הם נחלתם של רוב הציבור היהודי ה'חופשי' בישראל.

שי זרחי וקהילת 'ניגון הלב' הם הפועלים במעשה התיקון הגדול לאובדן של מוסד בית הכנסת והקהילה לציבור היהודי שאינו הלכתי.

במאור פנים, באהבת אדם, בפתיחות אמיתית לדרכים השונות שיש ליהודים להביע ולחיות את יהודיותם פתחו אנשי 'ניגון הלב' שער חדש.

'ניגון הלב' הוא בית כנסת ישראלי . אנשים מקיימים בעצמם את מילות השיר 'אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה'- לא רק במובן הפיזי אלא גם במובן הרוחני. דרכם בחידוש התפילה, במילים מובנות, בשילוב אותנטי של נוסח מסורתי, פיוט שירה ספרות והגות עבריים נבנים מחדש הקהילה ובית הכנסת האבודים באופן שנכון להם עצמם ומתוך כך עשוי להיות רלוונטי ואמיתי לרבים.

כבר שש עשרה שנים נוצרת בעמק יזרעאל, רחוק מן המרכז , קהילה שהיא בית לחיים יהודיים מלאים וערכיים עבור ציבורים מגוונים החיים בצפון הארץ. במרכז הפעילות התהוותה קהילה רב-דורית, הבנויה מביוגרפיות רוחניות שונות ומגוונות, שמקיימת תפילות, לימוד תורה ופעילות של ערבות הדדית. סביב הקהילה פועל מרכז רוחני ליהדות ישראלית, הפתוח לציבור הרחב, ומקיים פעילות הכוללת גם אומנות יהודית-ישראלית, שירה עברית ותיקון חברתי.

 

בזכות כל זאת אני ממליצה בכל לב על 'ניגון הלב' כראויים לפרס 'אחדות ישראל' .

...יעניין אותך גם

bottom of page