top of page

צוות עזרה ונחמיה

ראש הצוות: שרגא רוזנזפט

חברי הצוות :
יעל רסיסטל, עדנה זהר, עינת בנס, רון מיתר,
יאיר המר, ליאורה אזרחי ורד.

צוות עזרה ונחמיה מסייע לחברי וחברות הקהילה ברגעי שמחה כמו גם ברגעים מאתגרים יותר, שהם חלק מן החיים.

הצוות פועל בדיסקרטיות לקיים מצוות ביקור חולים, לבשל עבור משפחה צעירה או לסייע לחברי וחברות קהילה המתמודדים עם מחלה או קושי אחר. 

בקשתנו הפשוטה לחברינו היא: שתפו אותנו. חברי הצוות קשובים לכל פנייה ובקשה.

צוות עזרה ונחמיה מגויס לעזור באופן מעשי ודיסקרטי, על פי הצורך.

פרטים אצל שרגא רוזנזפט: shragatouris@gmail.com

bottom of page