top of page
WhatsApp Image 2018-10-15 at 20.37.18.jp

תוכנית שנת המצווה
תשע"ט


אנו מזמינים משפחות להצטרף לשנה של מפגש, לימוד על מסורת ישראל ותרבות עברית, לשאול ולחקור שאלות של זהות וכל זאת במסגרת מפגשים, טיולים וכיף.

ניתן עדיין להצטרף לשנת המצווה ולהן לוח הפעילויות לשנה הקרובה

(ייתכנו שינויים)

נושאים שנדון בהם השנה:

זהות ומי אני, הסיפור המשפחתי שלי, מהי תורה ומהי דרשה, תיקון עולם, תפילה, מנהיגות, התנדבות ועוד.

 

9.11- מפגש שנת מצווה לפני קבלת שבת

 

7.12- מפגש שנת מצווה לפני קבלת שבת + פעילות לחנוכה

 

12.1- מפגש שנת מצווה, מוצאי שבת בית מארח

 

9.2- מפגש שנת מצווה, מוצאי שבת בית מארח

 

8.3- מפגש שנת מצווה לפני קבלת שבת

 

13.4- מפגש שנת מצווה מוצאי שבת

 

17.5- מפגש שנת מצווה לפני קבלת שבת

 

15.6- מפגש שנת מצווה, מוצאי שבת בית מארח

 

בסוף השנה: יום התנדבות, יום סיכום שנה בתל אביב או ירושלים

 

ייקבעו בהמשך: ימי התנדבות וטיול סוף שנה (ייקבע עם צוות מתנדבים מתוך הורי שנת המצווה).

 

ניתן לקיים טקס מצווה גם מחוצה לתוכנית שנת המצווה ,

לפרטים נוספים : הרבה ליאורה אזרחי-ורד-055-6629329

 

bottom of page