top of page
40327653_897027227159704_657442023500144

למה לי ניגון הלב

כתב: ביני תלמי

הניגון הזה שלנו איננו שירת יחידים, הניגון הזה הוא קולות רבים, כל קול הוא חלק מנשמת השיר ורק משירת האוהבים המאמינים בדרך הזאת ושותפים בסלילתה- 
נעשה ניגון של הלב.

מדינה יהודית ודמוקרטית היא הגדרתה המכוננת של מדינת ישראל.

הגדרה זאת שהייתה אמורה להיות הבסיס המשותף והמאחד של זהותה המשותפת של החברה הישראלית, הופכת להיות סלע מחלוקת מפריד ומפורר.

אנשי הימין שחשים אדנות על משמעותה של היהדות במדינה, הולכים בדרכים שסופן לקעקע את משמעותה הדמוקרטית של הארץ הזאת.

אנשי השמאל שמים עצמם בצדק, כמגני הדמוקרטיה ושומריה, וכמגני הארץ מפני היהדות החרדית והמשיחית האוחזת בכבליה של קואליציה שאינה יכולה להמריא למחוזות הפלורליזם הדמוקרטי המתבקש. גם אנחנו עומדים על משמרה בעת הזאת כשנראה שקמים עליה כוחות גדולים המאיימים לפגוע בה.

באשר לצביונה היהודי של מדינת ישראל, אנחנו יודעים בעיקר להביא את חרדותינו הגדולות מפני השתלטות החרדיות והמשיחיות של "דוברי" היהדות למיניהם.

לנו בניגון הלב אין די בכך. לא די לנו בלהגיד מה איננו רוצים שתהיה היהדות של מדינת היהודים. אנחנו מחפשים את הדרך הנכונה לומר מה היא כן יהדות ישראלית הראויה ומתאימה לימים אלה של ההיסטוריה האנושית.

כוחות חרדיים גדולים עומדים בדרכנו : החרדיות הדתית העושה הכל כדי לשמר יהדות מאובנת, מיושנת שאינה מכירה בעולם מודרני ודמוקרטי (אלא כשזו משמשת את צרכיה) מחד.

ומאידך, חרדיות חילונית (להבדיל) המנציחה חרדה מכל ציטוט תנכי, או תלמודי. המלגלגת על כל מנהג מסורתי ונבהלת מכל ציור של ילד ההולך עם כיפה לבית הספר.

שתי אלה, האחת בכוונת מכוון והשנייה כנראה שלא מתוך כוונה כזאת, פועלות בתוך החברה הישראלית בדרכים שאינן מאפשרות את השילוב ההכרחי והמכונן של מדינה יהודית ודמוקרטית.

הגדרתה של מגילת העצמאות, קשה ככל שתהיה, היא תנאי הכרחי וצודק המגדיר את זהותה של מדינת ישראל. משמעותה של הגדרה זאת היא שלא יכולה להתקיים כאן יהדות ללא דמוקרטיה, ולא יכולה להתקיים כאן דמוקרטיה ללא יהדות ! שני אלה שלובים זה בזה וכל ניסיון להפריד בין שניהם, מערער את יסודותיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

מדיניות הממשלה הזאת, הפוגעת בתנועות הליברליות בארץ ובחו"ל, ההולכת שבי אחרי האורתודוקסיה ומרחיקה אותנו מטובי העם היהודי באשר הם שם, היא מדיניות שאינה יכולה להתיישב עם הגדרות מגילת העצמאות, והיא זורעת פלגנות ויריבות שסופן לפגוע בכולנו ובערכי היסוד עליהם הוקמה מדינת היהודים.

קהילת ניגון הלב איננה קהילה דתית ואיננה רואה עצמה משתייכת לאחד מן הזרמים הדתיים הקיימים. אך עם זאת חשובה ויקרה לנו המסורת היהודית לדורותיה, כפי שחשובה לנו התרבות הישראלית בת עשרות השנים האחרונות. אלה לצד אלה הן יסודות הקהילה הישראלית שלנו.

בכל המגוון הרחב מאד של פעילות ניגון הלב, תפיסה זאת של יצירת קהילה וחברה

יהודית – ישראלית ראויה, היא נר לרגלינו ומגדל האור אליו אנחנו מכוונים צעדנו. ככזאת חשובים לנו הטקסים המסורתיים אותם אנחנו מלבישים בלבוש חדש, חשובות לנו התרבות, הספרות, והשירה העברית, חשובה לנו הדאגה והתרומה לחברה בה אנחנו חיים, חשובים לנו ההעמקה והלימוד, חשוב לנו הזמר, המפגש והחום האנושי וניגון וניגון ולב.

נכון, יש לעתים שאינני מוצא את מקומי, יש שחסרים לי חברים יקרים שלא באו, יש ונדמה שהדברים חוזרים על עצמם, שוב אינני מתרגש כמו פעם, הדרך אל הניגון נראית לפתע רחוקה וצוננת ונעלי הבית קוראות לי שלא לעזבן. זה בסדר, זה באמת בסדר .

 

חשוב לנו שחברינו יבואו ליהנות, אך קהילת ניגון הלב איננה רק מקום בילוי של זמן חופשי. השותפות בקהילה היא השותפות בשליחות אותה מייצגת הקהילה. השותפות בקהילה היא שותפות המבקשת את אחריות שותפיה לקיומה של הקהילה ולתפקידה בחברה בה היא פועלת.

הניגון הזה שלנו איננו שירת יחידים, הניגון הזה הוא קולות רבים, כל קול הוא חלק מנשמת השיר ורק משירת האוהבים המאמינים בדרך הזאת ושותפים בסלילתה - נעשה ניגון של הלב.

 

בימים אלה, אנו חווים בקהילה פריחה רוחנית מגוונת ועשירה ומולה מצוקה כלכלית המאיימת על יכולתנו לקיים את שליחותנו זאת.

אני קורא לכל אלה המאמינים בדרכנו, לתת יד, חיבוק, עידוד ותמיכה גם מרחוק.

bottom of page